RISE PFIBærekraftIndustri, innovasjon og infrastruktur
FNs bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle prosesser og produkter som åpner for mer bærekraftige industriprosesser. Denne forskningen støtter opp om delmål 9.4 i FNs bærekraftsmål:

Delmål 9.4: “Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet”

Eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter opp om FNs bærekraftsmål 9.4 er gitt nedenfor:

TEFFI

Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

Bioskum

Bioskum kan ha nyttige egenskaper for flere mulige bruksområder

Tekstilproduksjon

Et bærekraftig alternativ til olje- og bomullsbaserte tekstilfibre

Gjenvinning av rivingsvirke

Gjenbruk av rivingsvirke hos Retura IR

FoamFiber

Skal erstatte fossile plastprodukter

Airy

Tre- og trefiberbaserte byggprodukter

SoftSens

Ny prosessreguleringsteknologi for mer stabil produksjon av mekanisk masse fra flis

Grønn fiber

i asfaltproduksjon

NEPP

Neste generasjon drikkekartong

 

BioSinter

Biobasert sintring av manganmalm

LignoWax

Grønne voksinhibitorer og produksjonskjemikalier basert på lignin

Biobaserte kjemikalier

Bark inneholder en rekke kjemikalier som beskytter treet

3D-formet fiberemballasje

Tørrforming

NorBioLab

The Norwegian Biorefinery Laboratory

Biocycles

Produksjon av krepsdyr fra sidestrømmer fra biobasert industri

Arbafeed

Produksjon av ArbaCore pellets og fôrprotein fra trevirke (ArbaFeed)

OPPY

Oppgradering av kontaminert restråstoff med pyrolyse

FISK

En økonomisk og bærekraftig erstatning av dagens produkter

FôrNor

Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse

Bio4fuels

Norsk senter for bærekraftig drivstoff

Decarbonize

Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier.

Pyrogass

Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff

SPAREC

Bærekraftig konvertering av landbruksavfall til elisitorer og kjemikalier

LigNano

Fremstilling av ligninrik nanocellulose

NewHype

Nytt hybridpapir

PoTeks

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

RestKorn

Videreforedling av reststrømmer fra Trøndersk kornproduksjon

Biocomp

Nytt biokomposittsystem

InnPress

Innovativ presseteknologi

ALLOC

Nye og innovative prosesser for gulv- og veggprodukter

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter