RISE PFITjenesterMøter
Møter - Konferanser
Nye fremskritt innen forskning på nanocelluloser

 

RISE PFI hadde gleden av å arrangere konferansen «Recent advances in cellulose nanotechnology research» i Trondheim, Norge, 5. - 6. oktober 2022. Dette var den åttende gangen konferansen arrangeres, siden oppstarten i 2006.

70 deltakere fra hele verden var samlet for å diskutere nye fremskritt innen forskning på nanocelluloser. Vi vil takke alle foredragsholdere, deltakere og andre for å ha bidratt til en vellykket konferanse.

 

Møter - Konferanser

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65