RISE PFITjenesterMøter
Møter - Konferanser
Konferanse

Nye fremskritt innen forskning på nanocelluloser

RISE PFI har gleden av å arrangere konferansen «Recent advances in cellulose nanotechnology research» i Trondheim, Norge, 5. - 6. oktober 2022. Dette er den åttende gangen konferansen arrangeres, siden oppstarten i 2006.

Nanocelluloser har betydelig kommersielt potensial for et bredt spekter av bruksområder. Siden den første konferansen i denne serien ble avholdt, har nanocelluloser utviklet seg fra forskningsstadiet til å brukes i kommersielt tilgjengelige produkter. Konferansen fokuserer på produksjon, karakterisering og anvendelser av nanocelluloser. Deltakerne vil få høre nytt fra den siste utviklingen innen forskningen, samt ha mulighet til å utveksle kunnskap og ideer.

Programmet kan lastes ned her: Last ned Pdf

Tidlig registreringsavgift

Kr 7000,-. Frist 1. september 2022 (inkluderer lunsj begge dager og konferansemiddag 05. oktober). Etterpåmeldingsavgift: Kr 8000,-

Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Ta gjerne kontakt med oss direkte på firmapost@rise-pfi.no dersom du trenger informasjon eller hjelp med å reservere hotellrom. Ta kontakt så tidlig som mulig for å få en god pris.

Postere

Om du ønsker å sende inn et posterbidrag til konferansen kan du sende inn et sammendrag på maksimalt en side. Send inn postersammendraget til firmapost@rise-pfi.no, og bruk "Nanocelluloseposter" i emnefeltet. Frist: 1. september 2022.

Andre henvendelser kan også sendes til firmapost@rise-pfi.no

Møter - Konferanser

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter