RISE PFI har gleden av å invitere til konferansen «Recent advances in cellulose nanotechnology research» i Trondheim, Norge, 05. - 06. oktober 2022. Dette er den åttende konferansen i en vellykket serie som startet i 2006.

Nanocelluloser har betydelig kommersielt potensial for et bredt spekter av bruksområder. Siden den første konferansen i denne serien ble avholdt, har nanocelluloser utviklet seg fra forskningsstadiet til å brukes i kommersielt tilgjengelige produkter. Konferansen fokuserer på produksjon, karakterisering og anvendelser av nanocelluloser. Deltakerne vil få høre nytt fra den siste utviklingen innen forskningen, samt ha mulighet til å utveksle kunnskap og ideer.

Avgift ved tidlig registrering: 7000 NOK. Frist 1. september 2022 (inkluderer lunsj begge dager og konferansemiddag 5. oktober). Avgift ved sen påmelding: 8000 NOK.

Kontaktperson:

Kristin Syverud, Forskningssjef ved RISE PFI

Oppdatert program