Nyheter

RISE PFINyheter

Ledig stilling som PhD-kandidat i NxtBarr-prosjektet

NxtBarr – «Neste generasjon matvaremballasje – trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen». Visjonen i NxtBarr-prosjektet er å utvikle biobaserte, resirkulerbare og biodegraderbare emballasjematerialer som kan erstatte plast...

Les mer

Presentasjon om "Hydrofobering av cellulosematerialer"

Forrige uke holdt Kristin Syverud fra RISE PFI en presentasjon ved KTH i Stockholm i forbindelse med et møte arrangert av Vinnova-kompetansesenteret «FiBre». Presentasjonen var basert på arbeidet som er beskrevet i de nylige oversiktsartiklene «Hydrophobization of lignocellulosic materials part I: ...

Les mer

Møte i NewHype-prosjektet

NewHype-prosjektet har som mål å utvikle cellulosebaserte og biodegraderbare materialer for å erstatte fossilbasert plast som kun brukes en kort periode for deretter å bli kastet. Dette er spesielt aktuelt for plastfilmer som brukes i landbruket...

Les mer

Deltagelse i bedømmelseskomité for doktordisputas

Forsker Marianne Øksnes Dalheim fra RISE PFI deltok i bedømmelseskomitéen for Tuna Baydins doktorgradsavhandling "Optimization and Further Development of ConCordix Formulation Technology". Doktordisputasen ble holdt på NTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap...

Les mer

Doktordisputas

Prajin Joseph forsvarte sin doktorgradsavhandling: “Organosolv pretreatment of Norway Spruce: Ethanol pretreatment for Biorefinery applications” fredag 16. desember på RISE PFI. PhD-arbeidet ble utført både ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU...

Les mer

Avslutningsmøte i Nepp-prosjektet

RISE PFI og RISE Research Institutes of Sweden bidrar til å utvikle bærekraftige innovative produkter som gir verdiskaping for industrien, og som gir viktige bidrag til den biobaserte og sirkulære økonomien. Denne uken var Dr. Marianne Øksnes Dalheim og ...

Les mer

Deltagelse i eksamenskomité for doktordisputas

Prof. Kristin Syverud fra RISE PFI deltok i eksamenskomitéen for Sahar Sultans doktorgradsavhandling “Nanocellulose based 3D printed hydrogel scaffolds for cartilage and bone regeneration” ved Universitetet i Stockholm,...

Les mer

Deltagelse i eksamenskomité for doktordisputas

Dr. Gary Chinga Carrasco fra RISE PFI deltok i eksamenskomiteen for Mitul Patels doktorgradsavhandling "Improving properties of poly(lactic acid) biopolymer for use in food packaging" ved Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik...

Les mer

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65