Nyheter

RISE PFINyheter

Biobased Coatings Europe 2023-konferansen

RISE PFI deltok på konferansen Biobased Coatings Europe 2023. Sandra Rodriguez Fabia fra RISE PFI snakket om "Biobased packaging - The role of lignocellulose" på Biobased Coatings Europe 2023-konferansen, som ble arrangert I Amsterdam,...

Les mer

Ny ansatt ved RISE PFI

Det er hyggelig å kunngjøre at vi har fått en ny kollega ved RISE PFI. Vi ønsker Karthik Raghunathan velkommen til oss! Karthik Raghunathan startet som forsker ved RISE PFI 15.05.2023. Karthik har nylig tatt en doktorgrad innen kjemisk prosessteknologi ved Institutt for Kjemisk prosessteknologi ved NTNU, ...

Les mer

Ny ansatt ved RISE PFI

Det er hyggelig å kunngjøre at vi har fått en ny kollega ved RISE PFI. Vi ønsker Nanci Vanesa Ehman velkommen til oss! Nanci Vanesa Ehman startet som postdoktor ved RISE PFI 3. mai. Nanci har en doktorgrad innen kjemisk prosessteknologi/treforedlingsteknologi fra Universidad Nacional de...

Les mer

NxtBarr kick-off møte

NxtBarr prosjektet hadde kick-off-møte i Trondheim 28. og 29. mars. Takk til alle deltakerne for interessante presentasjoner og spennende diskusjoner. Prosjektet ledes av RISE PFI og er i samarbeid med NTNU, Nofima, NORSUS, Borregaard, Elopak,...

Les mer

Doktordisputas 

Vi gratulerer vår kollega Chiara Zarna med doktorgraden og en svært godt gjennomført doktordisputas onsdag 29. mars. Chiara presenterte sin avhandling “Producing Floor and Side Panels from Biocomposites” ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU...

Les mer

Ledig stilling som PhD-kandidat i NxtBarr-prosjektet

NxtBarr – «Neste generasjon matvaremballasje – trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen». Visjonen i NxtBarr-prosjektet er å utvikle biobaserte, resirkulerbare og biodegraderbare emballasjematerialer som kan erstatte plast...

Les mer

Presentasjon om "Hydrofobering av cellulosematerialer"

Forrige uke holdt Kristin Syverud fra RISE PFI en presentasjon ved KTH i Stockholm i forbindelse med et møte arrangert av Vinnova-kompetansesenteret «FiBre». Presentasjonen var basert på arbeidet som er beskrevet i de nylige oversiktsartiklene «Hydrophobization of lignocellulosic materials part I: ...

Les mer

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65