Nyheter

RISE PFINyheter

RISE PFI presenterte på seminar om emballering

Forrige uke deltok RISE PFI på et fagseminar i regi av Emballasjeforsk om forskningens relevans på fremtidens emballering. Jost Ruwoldt fra RISE PFI holdt en presentasjon om fiberbaserte emballeringsløsninger. Her kan du lese mer om seminaret og ...

Les mer

Nye ansatte ved RISE PFI

Det er hyggelig å kunngjøre at vi har fått to nye kollegaer ved RISE PFI. Vi ønsker Eva Pasquier og Fredrik Heen Blindheim velkommen til oss! Eva Pasquier begynte som forsker ved RISE PFI den 1. juni. Eva har nylig forsvart sin doktoravhandling ved Universitetet i Grenoble ...

Les mer

Rise PFI presenterer på TAPPI Nano

Kristin Syverud ved RISE PFI deltar denne uken på TAPPI Nano konferansen i Helsinki. (“International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials”). Tittelen på presentasjonen hennes er "The effect of surface chemistry modification...

Les mer

Oksygenerte bioPolymerer for biomedisinske anvendelser

Optimaliserte sårbandasjer som kan opprettholde et langvarig fuktig miljø, med tilstrekkelige mekaniske egenskaper under fuktige forhold, målrettet antibakteriell aktivitet, samt en barriere mot sårbakterier. Dette er egenskapene til de oksygenerte nanocellulosegelene...

Les mer

Intervju med RISE PFI i Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning har i sitt siste nummer (Svensk Papperstidning nr. 2/22) publisert et intervju med RISE PFI om RISE PFIs forskning innen nanocellulose («Snart tjugo års forskning inom nanocellulosa hos RISE PFI»). Artikkelen er skrevet av Sören Back, og er gjengitt her...

Les mer

Bærekraftige og kortreiste alternative proteinråvarer

Gjennom foredling av skogbasert biomasse kan man produsere encelleprotein (single cell protein - SCP) som kan inngå som sentral komponent i fiskefôr. Skogbasert biomasse består av cellulose (45%), hemicellulose (25%) og lignin (30%). Med bioraffinering kan karbohydratene...

Les mer

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter