Nyheter

RISE PFINyheter

Nyheter

NEWSLETTERS

Spennende nyheter fra BioComp-prosjektet

BioComp-prosjektet, som ble gjennomført i samarbeid med Plasto, Norske Skog Saugbrugs AS og BerryAlloc, har gitt fine resultater. RISE PFI var innovasjonspartner i prosjektet. Med to produksjonsverktøy og økende produksjonsvolum er dette et godt eksempel på vellykket...

Les mer

REDYSIGN prosjektmøte i Porto

RISE PFI fikk en fin mulighet til å presentere nye resultater på det siste møtet i EU-prosjektet REDYSIGN, som ble avholdt i Porto den 20. – 21. mars 2024. Partnerne gikk grundig gjennom de oppnådde resultatene ...

Les mer

BioBoard - våtformede trefiberbaserte byggprodukter

RISE PFI er innovasjonspartner i et nytt innovasjonsprosjekt- «BioBoard – våtformede trefiberbaserte byggprodukter». RISE PFI skal i BioBoard-prosjektet samarbeide med Hunton Fiber og RISE Fire Research om å utvikle en vindtettplate som tilfredsstiller brannklasse D, ...

Les mer

Nytt prosjekt innen mikroalgeproduksjon

Hovedmålet til MikroMat-prosjektet er å utvikle en kostnadseffektiv prosess for produksjon av mikroalgebiomasse, med påfølgende nedstrømsprosessering av biomassen til etablerte produkter med markedsetterspørsel og ingredienser til mat og fôr.

Les mer

Deltakelse i disputas for doktorgrader

Prof. Kristin Syverud fra RISE PFI og NTNU deltok i to disputaser i løpet av uke 46: Opponent, PhD-disputas ved Tampere Universitet: Prof. Syverud var opponent for Anne Skogbergs doktoravhandling "Cellulose Nanofibres and Their Assembly for Biomedical and Material Science". ...

Les mer

NxtBarr prosjektmøte hos Moltzau Packaging

NxtBarr-prosjektet har som mål å utvikle fullstendig biobaserte, gjenvinnbare og nedbrytbare emballasjematerialer for å erstatte plast, uten at det går på bekostning av mattrygghet eller at det fører til økt avfallsmengde. Den 30. oktober hadde vi det første prosjektmøtet siden prosjektets...

Les mer

RISE PFI deltok på Kjemidagen 2023

RISE PFI deltok på Kjemidagen 2023, som fant sted på NTNU i Trondheim (Realfagbygget) den 25. oktober 2023. Mihaela Tanase-Opedal og Ingebjørg Leirset fra RISE PFI snakket med studentene om hvordan lignocellulose-biomasse ...

Les mer

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65