Bioraffinering og bioenergi

RISE PFIFokusområderBioraffinering og bioenergi

RISE PFI har sterk kunnskap om ulike bioraffineringsteknologier, både via termokjemiske, kjemiske og biokjemiske konverteringsruter.

Innen bioraffinering og bioenergi jobber vi blant annet med energifortetting av biomasse, biomassekonvertering til fast og flytende biodrivstoff, samproduksjon av fibermaterialer og biokjemikalier, samt nye produkter fremstilt fra hemicelluloser, lignin, biokarbon og pyrolyseoljer.

Et forskningstema ved RISE PFI innen termokjemisk konvertering er pyrolyseoljeproduksjon ved bruk av rask pyrolyse. Vi har etablert en unik prosessutviklingsenhet for katalytisk rask pyrolyse. Et annet forskningstema er fremstilling av biokarbon med skreddersydde egenskaper for ulike anvendelser, som f.eks reduksjonsmiddel i smelteverksindustrien, som jordforbedringsmiddel og som aktivert biokarbon for filter- og renseanvendelser.

Når det gjelder kjemisk eller biokjemisk konvertering, har RISE PFI fokus på å utvikle nye forbehandlingsteknologier for effektiv separering av hemicelluloser og lignin, samt konvertering av disse til produkter med høy verdiskaping.

Et unikt reaktorsystem for forbehandling er etablert ved RISE PFI. Dette reaktorsystemet muliggjør å teste løsemiddelbasert ekstraksjon av trepolymerer ved høye temperaturer og korte retensjonstider.

RISE PFI koordinerer "NorBioLab: Norwegian Biorefinery Laboratory", en nasjonal forskningsinfrastruktur for bioenergi- og bioraffineringsforskning i Norge.

  NordiCoats

  New biobased epoxy compounds for high performance applications

  MikroMat

  Bærekraftig produksjon av mikroalger og videreforedling til produkter og ingredienser til mat og fôr

  AgriFood

  Verdiskaping av sidestrømmer fra landbruket innenfor den sirkulære bioøkonomien

  LignoWax

  Grønne voksinhibitorer og produksjonskjemikalier basert på lignin

  WoodWorks!

  WoodWorks! Cluster

  NorBioLab

  The Norwegian Biorefinery Laboratory

  ArbaFeed

  Produksjon av ArbaCore pellets og fôrprotein fra trevirke (ArbaFeed)

  OPPY

  Oppgradering av kontaminert restråstoff med pyrolyse

  FISK

  En økonomisk og bærekraftig erstatning av dagens produkter

  FôrNor

  Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse

  Bio4fuels

  Norsk senter for bærekraftig drivstoff

  Decarbonize

  Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier.

  Biobaserte kjemikalier

  Bark inneholder en rekke kjemikalier som beskytter treet

  Pyrogass

  Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff

  Biocycles

  Produksjon av krepsdyr fra sidestrømmer fra biobasert industri

  BioSinter

  Biobasert sintring av manganmalm

  Tidligere prosjekt

   

   

  RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

  RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

   

  Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65