RISE PFIFokusområderFiberteknologi og fiberbaserte produkter

Et sentralt forskningsområde ved RISE PFI er: Optimaliserte og effektive teknologier for konvertering av bærekraftige råvarer til innovative og funksjonaliserte fiberbaserte produkter.

Skogbaserte lignocellulose-biopolymerer forventes å spille en stor rolle i overgangen fra fossilt basert industri og fossilt baserte produkter til en ressurseffektiv og bærekraftig bioøkonomi. Effektiv og optimalisert konverteringsteknologi er en forutsetning for å utnytte potensialet til lignocellulosefibre fullt ut.

RISE PFI har i mange år bygget opp lang erfaring og kompetanse innen fiber-prosess interaksjoner i mekanisk masseproduksjon, og har en lang historie som en foretrukket forskningspartner for treforedlingsindustrien. Utvikling og implementering av ny og kostnadseffektiv fiberkonverteringsteknologi har bidratt til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til våre industrielle partnere.

Ettersom markedet for tradisjonelle fiberanvendelser – som trykkpapir – raskt har endret seg, har det vært nødvendig å øke fokuset mot andre anvendelser. Eksempler på dette er funksjonaliserte emballasje- og absorpsjonsmaterialer, nanofiberproduksjon, fiberbaserte biokompositter og bioraffineriapplikasjoner. I nært samarbeid med aktører langs hele den skogbaserte verdikjeden har RISE PFI etablert en rekke forskningsprosjekter rettet mot innovativ biofiberforedling.

  BioBoard

  Våtformede trefiberbaserte byggeprodukter

  NxtBarr

  Neste generasjon matvaremballasje – trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen

  TEFFI

  Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

  Bioskum

  Bioskum kan ha nyttige egenskaper for flere mulige bruksområder

  Tekstilgjenvinning i Trøndelag

  Tekstiler fra hushold skal kildesorteres innen 1. januar 2025.

  FoamFiber

  Skal erstatte fossile plastprodukter

  Gjenvinning av rivingsvirke

  Gjenbruk av rivingsvirke hos Retura IR

  Grønn fiber

  i asfaltproduksjon

  WoodWorks!

  WoodWorks! Cluster

  NEPP

  Neste generasjon drikkekartong

   

  3D-formet fiberemballasje

  Tørrforming

   

  SoftSens

  Ny prosessreguleringsteknologi for mer stabil produksjon av mekanisk masse fra flis

  Airy

  Tre- og trefiberbaserte byggprodukter

  Tekstilproduksjon

  Et bærekraftig alternativ til olje- og bomullsbaserte tekstilfibre

  Tidligere prosjekt

   

   

  RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

  RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

   

  Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65