Historien

RISE PFIOm ossHistorien

Papirindustriens Forskningsinstitutt

Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI) ble etablert i Kristiania i 1923. In 1931 flyttet PFI inn i nye lokaler på Skøyen (Oslo). Etter andre verdenskrig økte forskningsaktivitetene vesentlig. Et nytt instituttbygg ble ferdigstilt i 1957, nær den nye campusen til universitetet i Oslo.

Flytting fra Oslo til Trondheim

I 1997/1998 ble PFI flyttet fra Oslo til Trondheim. Et nytt bygg ble reist på Gløshaugen Campus i Trondheim. Denne plasseringen gav et godt utgangspunkt for et tett samarbeid med NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Nye svenske majoriteteseiere

I 2003 endret instituttet navn til Papir- og fiberinstituttet AS. I 2004 ble PFI en del av det svenske forskningsinstituttet STFI-Packforsk AB. De nye majoritetseierne STFI-Packforsk AB endret navn til Innventia AB i 2009

RISE PFI – en del av RISE

I 2017 fusjonerte Innventia AB med tre andre svenske institutter, og det nye svenske instituttet RISE AB (Research Institutes of Sweden) ble etablert. Som en følge av dette endret PFI navn til RISE PFI i 2017. RISE har totalt 2800 ansatte, fordelt på fem divisjoner. RISE PFI er en del av divisjonen RISE Bioøkonomi og Helse.

Pulp and Paper Research Institute

1931

1957

RISE PFI – en del av RISE

1997 –

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65