Handlingsplan for kjønnsbalanse

RISE PFIOm ossHandlingsplan for kjønnsbalanse

RISE PFIs handlingsplan for kjønnsbalanse er gitt nedenfor

 

Gender Equality Plan – RISE PFI AS

 

 

  RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

  RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

   

  Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65