RISE PFITjenesterKonferanse
Konferanse

Nye fremskritt innen forskning på nanocelluloser

 

RISE PFI har igjen gleden av å arrangere konferansen «Recent advances in cellulose nanotechnology research» i Trondheim, Norge, 11. – 12. september 2024. Dette er den niende gangen konferansen arrangeres siden oppstarten i 2006.

Nanocelluloser

Nanocelluloser har betydelig kommersielt potensial for et bredt spekter av bruksområder. Siden den første konferansen i denne serien ble avholdt, har nanocelluloser utviklet seg fra forskningsstadiet til å brukes i kommersielt tilgjengelige produkter. Konferansen fokuserer på produksjon, karakterisering og anvendelser av nanocelluloser. Deltakerne vil få høre nytt fra den siste utviklingen innen forskningen, samt ha mulighet til å utveksle kunnskap og ideer.

TIDLIG REGISTRERINGSAVGIFT:

Kr 7750,-. Frist 15. august 2024 (inkluderer lunsj begge dager, forfriskende kaffepauser og konferansemiddag 11. september). ( Påmeldingsavgift etter 15. august: Kr 8750,-.)

Poster: Forfattere kan sende inn abstrakt på maksimalt en side. Send inn din poster til firmapost@rise-pfi.no, bruk «Nanocellulose poster» i emnefeltet. Frist: 15. august 2024.

 

Møter - Konferanser

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65