Om RISE PFI

RISE PFIOm oss

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser.

Med en historie som strekker seg tilbake til 1923, har vi vært dedikert til forskning på bioraffinering i nesten 100 år.

RISE PFI er et datterselskap av det svenske forskningsinstituttet RISE (Research Institutes of Sweden AB). RISE har totalt 2800 ansatte i 5 divisjoner. RISE PFI inngår i divisjonen RISE Bioøkonomi og Helse.

Vår visjon er å være en internasjonalt ledende innovasjonspartner. Gjennom forskning, utvikling og innovasjon styrker vi våre kunders langsiktige konkurransekraft, og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Fornybar lignocellulose kan brukes som råvare for et bredt spekter av produkter og anvendelser. Vi er innovasjonspartner for kunder i en rekke ulike industrier. Vi jobber i tett samarbeid med partnere og kunder, slik at prosjektene har den kompetanseprofilen og verdikjedesammensetning som kreves for å lykkes.