Publikasjoner og konferanser

RISE PFIPublikasjoner

Vi ønsker å holde kundene våre oppdaterte om RISE PFIs forskning. Her finner du en liste over våre publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og konferanser, og en oversikt over konferansene vi arrangerer på RISE PFI.

Publikasjoner

 

Tidsskriftartikler, konferanser, doktorgradsavhandlinger, bøker og seminarer.

 

 

Konferanser

 

Våre konferanser er viktige for å opprettholde kontakten med våre kunder og kollegaer, utvide vårt samarbeidsnettverk og skape aktive forum for utveksling av kunnskap og ideer.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65