Ansatte

RISE PFIOm ossAnsatte

Administrasjon

Philip André Reme
Administrerende direktør

Grad: Dr. ing. Chemical Engineering.

Aktiviteter: Ledelse, igangsetting av nye prosjekter, juridiske forhold, deltakelse i prosjektstyringsgrupper.

Main research focus: Mechanical pulping and new biobased materials.

E-post: philip.reme@rise-pfi.no

Telefon: +47 922 46 537

Arild Blakstad
Økonomi- og administrasjonssjef

Aktiviteter: Administrasjon, HR og økonomi.

E-post: arild.blakstad@rise-pfi.no

Telefon: +47 930 44 552

Kristin Syverud
Forskningssjef

Grad: Dr. ing.

Area: Nanocellulose og karbohydratpolymerer

Aktiviteter: Produksjon, karakterisering, kjemisk modifikasjon og anvendelser av nanocellulose.

E-post: kristin.syverud@rise-pfi.no

Telefon: +47 959 03 740

Øyvind Eriksen
Laboratoriesjef

Grad: PhD

Aktiviteter: Papirfysikk, produksjon av papir og anvendelse av nanocellulose i papir. Kompetanse i kjemiske og fysiske egenskaper til fiberbaserte produkter. Prosjektleder for COMPETENCE prosjektet.

E-post: oyvind.eriksen@rise-pfi.no

Telefon: +47 452 14 106

Eva Kvernes Rygg
Administrasjonskonsulent

Grad: Grafisk designer og ingeniør

Aktiviteter: Administrasjon, grafisk design og kjemiske analyser

E-post: eva.kvernes.rygg@rise-pfi.no

Telefon: +47 466 14 337

Forskere

Sandra R. Fabià
Forsker

Grad: Phd

Aktiviteter: Produksjon og karakterisering av nanocellulose. Kompetanse i polymerkjemi og overflate- og kolloidekjemi.

E-post: sandra.fabia@rise-pfi.no

Telefon: 47 932 36 247

 

Jost Ruwoldt
Forsker

Grad: PhD i Kjemisk prosessteknologi

Aktiviteter: Kolloide- og polymervitenskap, lignosulfonater, parafinvoks og vokshemming, biomassekonvertering.

E-post: jost.ruwoldt@rise-pfi.no
Telefon: +47 916 98 245

Marianne Ø. Dalheim
Forsker

Grad: PhD i Bioteknologi

Acitivities: Konvertering av lignocelluloseholdig biomasse til biokjemikalier og materialer. Kompetanse i biopolymerkjemi, kjemisk og enzymatisk modifikasjon av polysakkarider og karakterisering av struktur- og materialegenskaper til polysakkarider. 

E-post: marianne.dalheim@rise-pfi.no

Telefon: +47 922 58 362

Jennifer Zehner
Forsker

Grad: PhD i biofysikk

Acitivities: Kompetanse i mikroskala karakterisering og testing av materialegenskaper til polymerer, biopolymerer og nanokomposittmaterialer.

E-post: jennifer.zehner@rise-pfi.no

Telefon: +47 465 08 927

Gary Chinga Carrasco
Seniorforsker

Grad: Dr. ing.

Focus area: Biopolymerer og biokompositter

Aktiviteter: Fagansvarlig innen temaene biopolymerer, biokompositter og 3D-printing, og i nært samarbeid med industri og FoU-grupper. Koordinering og ledelse av tverrfaglige prosjekter, arbeid med biopolymerer og biokompositter, karakterisering og anvendelse i biomedisinsk forskning og industriell implementering.

E-post: gary.chinga.carrasco@rise-pfi.no

Telefon: +47 908 36 045

LinkedIn: no.linkedin.com/in/garychingacarrasco/

Kai Toven
Seniorforsker

Grad: Dr. ing.

Aktiviteter: Fagansvarlig innen Bioraffinering og bioenergi. Har arbeidet med bioenergi, biodrivstoff og bioraffinering siden 2005. Prosjektleder for industrirettede prosjekter innen termokjemisk konvertering av biomasse ved rask pyrolyse og torrefaksjon.

E-post: kai.toven@rise-pfi.no

Telefon: +47 952 11 704

Amalie Solberg
Forsker

Grad: PhD

Aktiviteter: Kompetanse i biopolymerkjemi. Forskningsaktivitet innenfor kjemisk modifisering av polysakkarider, samt polysakkarid-baserte materialer.

E-post: amalie.solberg@rise-pfi.no

Telefon: +47 466 12 275

Andreas Lyng Nenningsland
Forsker

Grad: PhD i Kjemisk prosessteknologi

Aktiviteter: Forskning på produksjon og gjenvinning av bygningsmaterialer. Fremstilling og karakterisering av nanocellulose fra mekaniske masser og reststrømmer fra næringsmiddelproduksjoner.

E-post: andreas.nenningsland@rise-pfi.no

Telefon: +47 971 73 598

Eva Pasquier
Forsker

Grad: PhD

Aktiviteter: Utarbeidelse og karakterisering av biobaserte kolloider. Utvikling av fibermaterialer for emballasjeapplikasjoner.

E-post: eva.pasquier@rise-pfi.no

Telefon:  +47 475 19 520

Cornelis van der Wijst
Master i kjemi

Grad: MSc. Chemistry

Aktiviteter: Forskning på termokjemiske prosesser og bioraffinering. Pyrolyse av lignocelluloseholdig biomasse og avfallsstrømmer. Utvikling av pyrolyseutstyr og prosessoptimalisering. Biokarbonutvikling.

E-post: cornelis.vanderwijst@rise-pfi.no

Telefon: +47 904 79 803

Mihaela T. Opedal
Seniorforsker

Grad: PhD

Aktiviteter: Prosjektleder for bioraffineriprosjekter: forbehandling og fraksjonering av lignocellulosebiomasse, ligninkonvertering til verdiskapende produkter og materialer, produksjon av fermenterbare sukkerarter til protein fra lignocellulosebiomasse. Prosessvannkjemi og overflate- og kolloidekjemi med anvendelse i tremasse- og papirindustrien.

E-post: mihaela.opedal@rise-pfi.no

Telefon: +47 918 79 630

Fredrik Heen Blindheim
Postdoktor

Grad: PhD i organisk kjemi

Aktiviteter: Forskning på kjemiske modifikasjoner av biopolymerer via organiske syntetiske metoder.

E-post: Fredrik.heen.blindheim@rise-pfi.no

Telefon: +47 90529136

Nanci Vanesa Ehman
Postdoktor

Grad: Dr. Ing

Aktiviteter: Utvikling av biopolymerer basert på trefibre og modifisert nanocellulose.

E-post: nanci.vanesa.ehman@rise-pfi.no

Telefon: +47 476 00 784

Karthik Raghunathan
Forsker

Grad: PhD

Aktiviteter: Competence in surface and colloidal chemistry, crystallization, molecular dynamic simulations, synthesis, and characterization of nanoparticles.

E-post: karthik.raghunathan@rise-pfi.no

Telefon:  +47 411 24 724

Ingeniører

Ingebjørg Leirset
Senioringeniør

Grad: Cand. mag.

Aktiviteter: Kjemiske analyser

E-post: ingebjorg.leirset@rise-pfi.no

Telefon: +47 959 01 182

Anne Marie Reitan
Senioringeniør

Grad: Ingeniør

Aktiviteter: Kjemiske analyser

E-post: anne.reitan@rise-pfi.no

Telefon: +47 995 39 950

Berit Leinsvang
Senioringeniør

KS-ingeniør

Aktiviteter: Strukturell, fysisk og optisk karakterisering av masse og papir, inkludert standard laboratorieutstyr og SEM. Ansvarlig for interne revisjoner, kvalitetssikring (KS), og helse, miljø og sikkerhet (HMS) områder ved PFI.

E-post: berit.leinsvang@rise-pfi.no

Telefon: +47 977 07 644

Kenneth Aasarød
Senioringeniør

Grad: Bachelor i kjemiteknikk

Activities and responsibilities: Termogravimetriske analyser inkludert differensiell skanningskalorimetri, termiske og fysiske egenskaper til fiberbaserte produkter og biokompositter, 3D-printing, produksjon og karakterisering av nanocellulose, SEM.

E-post: kenneth.aasarod@rise-pfi.no

Telefon: +47 996 08 953

Steinar Seehuus
Laboratorietekniker

Grad: Laboratorietekniker

Aktiviteter: Ulike typer analyser i laboratoriet. Generelt vedlikehold av laboratorier og utstyr.

E-post: steinar.seehuus@rise-pfi-no

Telefon: +47 916 20 386

Johnny K. Melbø
Laboratorietekniker

Grad: Laboratorietekniker

Aktiviteter: Generelt vedlikehold av laboratorier og utstyr. Utfører også ulike typer analyser i laboratoriet

E-post: johnny.melbo@rise-pfi.no

Telefon: +47 466 12 093

Kristin Stensønes
Ingeniør

Aktiviteter: Laboratoriearbeid, ulike analyser, arkforming, viskositetsmålinger og kontaktvinkel.

E-post: kristin.stensones@rise-pfi.no

Telefon: +47 958 93 998

Marita Dørdal Helgheim
Ingeniør

Grad: Bachelor – Matteknologi

Aktiviteter: Kjemiske analyser

E-post: marita.dordal.helgheim@rise-pfi.no

Telefon: +47 916 40 538

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65