Tjenester

RISE PFITjenester

Vi har omfattende kompetanse innen lignocelluloseholdig biomasse og prosesser for foredling av lignocellulose til en rekke ulike produkter

  Vi har omfattende kompetanse innen lignocelluloseholdig biomasse og prosesser for foredling av lignocellulose til en rekke ulike produkter. Med dette som utgangspunkt, og med et velutstyrt laboratorium med unik forskningsinfrastruktur, jobber vi som innovasjonspartner for kunder i en rekke ulike industrier. Vi arbeider i tett samarbeid med partnere og kunder, slik at prosjektene har den kompetanseprofilen og verdikjedesammensetningen som kreves for å lykkes.

  Vi tilbyr en rekke ulike tjenester, som spenner fra enkeltanalyser og oppdrag av kortere varighet, til større, flerårige innovasjonsprosjekter eller forskningsprosjekter. Med et akkreditert laboratorium og erfarne laboratorieingeniører kan vi tilby høy målenøyaktighet i analysene vi utfører. Vi har et bredt nettverk av kontakter både blant industriselskaper og forskningsorganisasjoner, og vi har god kunnskap om mulighetene som finnes i offentlige finansieringsordninger. Vi arbeider sammen med kundene våre for å utvikle nye idéer til mer omfattende konsepter, innovasjonsprosjekter og prosjektkonsortier.

  Vår viktigste rolle er å være en innovasjonspartner for industri og næringsliv, der vi bidrar til verdiskaping for kundene våre. For å hele tiden være i forskningsfronten, jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle kompetansebasen vår. En viktig del av forretningsstrategien vår er derfor også å initiere og gjennomføre kunnskapsbyggende forskningsprosjekter, helt eller delvis finansiert gjennom offentlige finansieringsordninger. Vi har internasjonalt anerkjente og meriterte forskere, som både er aktive i det internasjonale forskningsmiljøet, og som er i tett dialog med våre industrikunder.

   

  Nedenfor finner du mer informasjon om tjenestene vi tilbyr.

   Forskning

   Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og Bioenergi, Biopolymerer og Biokompositter. Les mer om våre fokusområder.

   Analyser og utstyr

   RISE har et velutstyrt laboratorium, med et bredt spekter av metoder for å analysere bl.a. strukturelle, mekaniske, optiske og kjemiske egenskaper.

   Møter og konferanser

   Våre arrangementer er viktige for å opprettholde kontakten med våre kunder og kollegaer, utvide vårt samarbeidsnettverk og skape aktive forum for utveksling av kunnskap og ideer.

   RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

   RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

    

   Kontakt

   • Høgskoleringen 6b
   • NO - 7491 Trondheim
   • firmapost@rise-pfi.no
   • +47 73 60 50 65