Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser.

Fokusområder

Fiberteknologi og fiberbaserte produkter

Bioraffinering og bioenergi

Biopolymerer og biokompositter

Nyheter

Møte i NewHype-prosjektet

NewHype-prosjektet har som mål å utvikle cellulosebaserte og biodegraderbare materialer for å erstatte fossilbasert plast som kun brukes en kort periode for deretter å bli kastet. Dette er spesielt aktuelt for plastfilmer som brukes i landbruket...

Les mer

Deltagelse i bedømmelseskomité for doktordisputas

Forsker Marianne Øksnes Dalheim fra RISE PFI deltok i bedømmelseskomitéen for Tuna Baydins doktorgradsavhandling "Optimization and Further Development of ConCordix Formulation Technology". Doktordisputasen ble holdt på NTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap...

Les mer

Analyser og utstyr

Fysikalsk og optisk testing

Akkreditert testing av fysikalske og optiske egenskaper til masse og papir

Kjemisk karakterisering

Kjemisk karakterisering av biomasse

Karakterisering av strukturer

Avanserte avbildingsteknikker og analyseverktøy for biobaserte materialer

 

Spesialisert utstyr

Unike verktøy som møter industrielle behov

 

Nyeste publikasjoner

Bending properties and numerical modelling of cellular panels manufactured from wood fibre/PLA biocomposite by 3D printing

Zarna, C.,  Chinga-Carrasco, G., Echtermeyera T, A., (2023) Bending properties and numerical modelling of cellular panels manufactured from wood fibre/PLA biocomposite by 3D printing, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X22005498?via%3Dihub

Gene-Expression Analysis of Human Fibroblasts Affected by 3D-Printed Carboxylated Nanocellulose Constructs

Rosendahl, J., Zarna, C., Håkansson, J., Chinga-Carrasco, G., (2023) Gene-Expression Analysis of Human Fibroblasts Affected by 3D-Printed Carboxylated Nanocellulose Constructs, Bioengineering 2023, https://www.mdpi.com/2306-5354/10/1/121#

Exploring Solvents with Low Harmfulness, Lignin Purity, Hansen Solubility Parameter, and Determination of Phenolic Hydroxyl Groups.

Ruwoldt, J.Tanase-Opedal, M.Syverud, K. (2022) Ultraviolet Spectrophotometry of Lignin Revisited: Exploring Solvents with Low Harmfulness, Lignin Purity, Hansen Solubility Parameter, and Determination of Phenolic Hydroxyl Groups. ACS Omega. 2022, 7(50), 46371-46383https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c04982

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65