Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser.

I fokus

RISE PFI leder et nytt prosjekt med fokus på verdiskaping fra sidestrømmer fra landbruket

The new project is entitled “Value creation from agrifood side streams within the circular bioeconomy” (AgriFood). The ambition of the AgriFood project is to valorize agrifood side streams to high value-added and sustainable products. Bærekraftig produksjon av proteiner og biobaserte polymerer krever effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Ambisjonen i AgriFood-prosjektet er verdiskaping fra sidestrømmer fra landbruket (mask fra bryggeri, sidestrøm fra potetindustri og sidestrømmer fra kornhøsting)

RISE PFI tilbyr resirkulerbarhetsanalyse

RISE PFI er det første laboratoriet i Norge som tilbyr analyse for å evaluere resirkulerbarheten til produkter av papir og kartong i henhold til den harmoniserte CEPI-metoden. Analysen følger prosedyren for den harmoniserte resirkulerbarhetsanalysen, som beskrevet av CEPI (Confederation of European Paper Industries). Denne metoden er basert på de industrielle prosessene for resirkulering hos papir- eller kartongprodusenter. Hensikten med analysen er å kunne vurdere de viktigste parameterne for resirkulerbarhet.

Nyheter

BioBoard - våtformede trefiberbaserte byggprodukter

RISE PFI er innovasjonspartner i et nytt innovasjonsprosjekt- «BioBoard – våtformede trefiberbaserte byggprodukter». RISE PFI skal i BioBoard-prosjektet samarbeide med Hunton Fiber og RISE Fire Research om å utvikle en vindtettplate som tilfredsstiller brannklasse D, ...

Les mer

Nytt prosjekt innen mikroalgeproduksjon

Hovedmålet til MikroMat-prosjektet er å utvikle en kostnadseffektiv prosess for produksjon av mikroalgebiomasse, med påfølgende nedstrømsprosessering av biomassen til etablerte produkter med markedsetterspørsel og ingredienser til mat og fôr.

Les mer

Fokusområder

Fiberteknologi og fiberbaserte produkter

Bioraffinering og bioenergi

Biopolymerer og biokompositter

Analyser og utstyr

Fysikalsk og optisk testing

Akkreditert testing av fysikalske og optiske egenskaper til masse og papir

Kjemisk karakterisering

Kjemisk karakterisering av biomasse

Karakterisering av strukturer

Avanserte avbildingsteknikker og analyseverktøy for biobaserte materialer

 

Spesialisert utstyr

Unike verktøy som møter industrielle behov

 

Nyeste publikasjoner

Sustainable Materials from Organosolv Fibers and Lignin, Kraft Fibers, and Their Blends.

Ruwoldt, J., Chinga Carrasco, G., Tanase-Opedal M.,(2024) Sustainable Materials from Organosolv Fibers and Lignin, Kraft Fibers, and Their Blends. Polymers 2024, 16, 377. https://www.mdpi.com/2073-4360/16/3/377

 

Steam explosion of lignocellulosic biomass residues for co-production of value-added chemicals and high-quality pellets

Tanase-Opedal M., Ghoreishi S., Hermundsgård H.D., Barth T., Moe T.S., Brusletto R., (2024): Steam explosion of lignocellulosic biomass residues for co-production of value-added chemicals and high-quality pellets, Biomass and Bioenergy 181, 107037; https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2023.107037

 

The Effect of Sample Preparation Techniques on Lignin Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Blindheim, F. H.; Ruwoldt, J. (2023) The Effect of Sample Preparation Techniques on Lignin Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Polymers (Basel). 2023, 15 (2901). The Effect of Sample Preparation Techniques on Lignin Fourier Transform Infrared Spectroscopy – PubMed (nih.gov)

 

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65