Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser.

I fokus

NYE FREMSKRITT INNEN FORSKNING PÅ NANOCELLULOSER

RISE PFI has the pleasure to invite to the conference “Recent advances in cellulose nanotechnology research” in Trondheim, Norway 11 – 12 September 2024. This is the 9th seminar in a successful series of biannual meetings held since 2006.

RISE PFI leder et nytt prosjekt med fokus på verdiskaping fra sidestrømmer fra landbruket

The new project is entitled “Value creation from agrifood side streams within the circular bioeconomy” (AgriFood). The ambition of the AgriFood project is to valorize agrifood side streams to high value-added and sustainable products. Bærekraftig produksjon av proteiner og biobaserte polymerer krever effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Ambisjonen i AgriFood-prosjektet er verdiskaping fra sidestrømmer fra landbruket (mask fra bryggeri, sidestrøm fra potetindustri og sidestrømmer fra kornhøsting)

RISE PFI tilbyr resirkulerbarhetsanalyse

RISE PFI er det første laboratoriet i Norge som tilbyr analyse for å evaluere resirkulerbarheten til produkter av papir og kartong i henhold til den harmoniserte CEPI-metoden. Analysen følger prosedyren for den harmoniserte resirkulerbarhetsanalysen, som beskrevet av CEPI (Confederation of European Paper Industries). Denne metoden er basert på de industrielle prosessene for resirkulering hos papir- eller kartongprodusenter. Hensikten med analysen er å kunne vurdere de viktigste parameterne for resirkulerbarhet.

Fokusområder

Fiberteknologi og fiberbaserte produkter

Bioraffinering og bioenergi

Biopolymerer og biokompositter

Analyser og utstyr

Fysikalsk og optisk testing

Akkreditert testing av fysikalske og optiske egenskaper til masse og papir

Kjemisk karakterisering

Kjemisk karakterisering av biomasse

Karakterisering av strukturer

Avanserte avbildingsteknikker og analyseverktøy for biobaserte materialer

 

Spesialisert utstyr

Unike verktøy som møter industrielle behov

 

Nyeste publikasjoner

Characterization of carboxylated cellulose nanofibrils and oligosaccharides from Kraft pulp fibers and their potential elicitor effect on the gene expression of Capsicum annuum.

Cano, M.E., Lindgren, Å., Rosendahl, J., Johansson, J., Garcia-Martin, A., Ladero Galan, M., Kovensky, J. and Chinga-Carrasco, G. (2024). Characterization of carboxylated cellulose nanofibrils and oligosaccharides from Kraft pulp fibers and their potential elicitor effect on the gene expression of Capsicum annuum. International Journal of Biological Macromolecules 267(2): 131229.  https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131229

 

Chemical compatibility between poly(ethylene) and cellulose nanofibers from kraft pulps containing varying amounts of lignin: An aqueous acetylation strategy and its effect on biocomposite properties.

Ehman, N., Rodríguez-Fabià, S., Zehner, J. and Chinga-Carrasco, G. (2024). Chemical compatibility between poly(ethylene) and cellulose nanofibers from kraft pulps containing varying amounts of lignin: An aqueous acetylation strategy and its effect on biocomposite properties. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 184, 108247 https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108247

 

Development of a Beverage Carton Closure Cap Based on 100% Wood Pulp Fibres

Chinga-Carrasco, G.; Ruwoldt, J.; Pasquier, E.; Dalheim, M. Ø.; Wieser, M. K. (2024)Development of a Beverage Carton Closure Cap Based on 100% Wood Pulp Fibres. J. Clean. Prod. 2024, 445 (February), 141339. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141339

 

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65