Om RISE PFI

RISE PFIOm ossOm RISE PFI

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser.

Forskning på bioraffinering i 100 år

RISE PFI AS er deleid av det svenske forskningsinstituttet RISE (Research Institutes of Sweden). RISE (Research Institutes of Sweden AB). RISE har totalt 2800 ansatte fordelt på 5 divisjoner. RISE PFI inngår i divisjonen RISE Bioøkonomi og Helse.

Vår visjon er å være en internasjonalt ledende innovasjonspartner. Gjennom forskning, utvikling og innovasjon styrker vi våre kunders langsiktige konkurransekraft, og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Fornybar lignocellulose kan brukes som råvare for et bredt spekter av produkter og anvendelser. Vi er innovasjonspartner for kunder i en rekke ulike industrier. Vi jobber i tett samarbeid med partnere og kunder, slik at prosjektene har den kompetanseprofilen og verdikjedesammensetning som kreves for å lykkes.

RISE PFI inngår i den norske instituttsektoren, og er blant ti teknisk-industrielle institutter i Norge med basisfinansiering.

RISE PFI koordinerer to norske nasjonale forskningsinfrastrukturer:

Markedsområder

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65