RISE PFIFokusområderBiopolymerer og biokompositter

Biopolymerer og biokompositter fra land- og marinbasert biomasse er et strategisk forskningsfelt ved RISE PFI

Sentrale faktorer er bærekraftig utnyttelse av land- og marinbasert biomasse og industrielle sidestrømmer, noe som danner grunnlaget for nye og innovative produkter av industriell og samfunnsmessig relevans.

RISE PFI etablerer stadig nye prosjekter med norsk og internasjonal industri innen bygg, infrastruktur, bilindustri, emballasje for mat og drikke, helseapplikasjoner og additiv produksjon (3D printing). Det er etablert flere prosjekter knyttet til biopolymerer, biokompositter og 3D (bio)printing, også i nært samarbeid med FoU og industripartnere. Eksempler på prosjekter omfatter: i) biopolymerer for mat- og biomedisinsk sektor, ii) utvikling av nye og bærekraftige biokomposittmaterialer, iii) polymerblekk for 3D-printing av strukturelle produkter og iv) biobaserte materialer som erstatning av fossilbasert plast. Disse områdene er viktige for å fremme en bærekraftig utvikling innen dagens bio- og sirkulære økonomi.

InnFiber

En innovativ trefiberbasert lukkemekanisme for væskekartonger

REDYSIGN

Resource-efficient processes for production and circularization of innovative RECYclable-by-DeSIGN fresh meat smart packaging from wood

Cellunor

Spesialcellulose fra Laminaria hyperborea for høyverdiapplikasjoner produsert i tråd med legemiddelstandarden

NxtBarr

Neste generasjon matvaremballasje – trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen

WoBiCo

Fra tre til bærekraftige biokompositter

bioMAT4EYE

Neoteric Biomaterials for hIPSCs Monitorized Differentiation to RGCs: Creation, Microfabrication & Microfluidics

3DInsul

3D-trykking av en industriell komponent

Tuni3D

Tunikatbaserte nanofibre til biokompositter og 3D-trykking

NewHype

Nytt hybridpapir

InnPress

Innovativ presseteknologi

NEPP

Neste generasjon drikkekartong

 

PoTeks

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

LigNano

Fremstilling av ligninrik nanocellulose

Nanohybrid

Nanocellulose hybridmaterialer

 

3DPRENT

3D-printede spesialtilpassede nanokompositt-implantater for beingjenoppbygging

RestKorn

Videreforedling av reststrømmer fra Trøndersk kornproduksjon

WoodWorks!

WoodWorks! Cluster

Biocomp

Nytt biokomposittsystem

OxyPol

Oksygenerte bioPolymerer for biomedisinske anvendelser

SPAREC

Bærekraftig konvertering av landbruksavfall til elisitorer og kjemikalier

NanoPlasma

Nanofibrillproduksjon ved bruk av plasma

ALLOC

Nye og innovative prosesser for gulv- og veggprodukter

Tidligere prosjekt

 

 

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65