Kristin Syverud ved RISE PFI deltar denne uken på TAPPI Nano konferansen i Helsinki. (“International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials”).

Tittelen på presentasjonen hennes er “The effect of surface chemistry modification of wood-based nanocellulose on rat stem cell response “

 

På TAPPI Nano konferansen, fra venstre: Julien Bras (Grenoble INP), Kristin Syverud (RISE PFI), Emilien Fréville (student ved Grenoble INP)