RISE PFI har mottatt støtte fra «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» til et nytt forskningsprosjekt: “NxtBarr - Neste generasjon matvaremballasje – trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen”. Prosjektets visjon er å utvikle 100 % biobaserte, resirkulerbare og biodegraderbare emballasjematerialer som kan erstatte plast uten at dette går ut over matsikkerhet eller fører til økt matsvinn.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningspartnerne RISE PFI (koordinator), NTNU, Nofima og Norsus, og industripartnerne Borregaard, Nordic Paper, Elopak, Moltzau Packaging, Norilia, Bama, Nortura, Tine og Norfersk.

Kontaktperson: Kristin Syverud