Dr Gary Chinga Carrasco fra RISE PFI deltok på en konferanse om 3D-formede fiberprodukter og barrierebelegg i Brussel, 12. til 14. oktober. Konferansen ga en god mulighet for mer innsikt i fiberstøping (våt og tørr) og væskebarrierer.