RISE PFI deltar i det europeiske forskningsprosjektet REDYSIGN, som har som mål å utvikle nye, bærekraftige emballasjeløsninger for emballering av ferskt kjøtt.

Som en del av REDYSIGN-prosjektet var forskere nylig en uke i Spania for å besøke produksjonsfasilitetene til to av prosjektpartnerne.

Det første besøket var til Pack Benefit sitt produksjonsanlegg for bærekraftig næringsmiddelemballasje i Valladolid. De neste stegene i prosjektet ble diskutert med Pack Benefit og de øvrige partnerne.  

Reisen fortsatte til Burgos, hvor Den Kongelige Mynt i Spania (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)) har virksomhet. Etter en omvisning i anlegget ble det diskutert hvordan markeringsteknologien ved FNMT kan benyttes til å identifisere matemballasje under sortering.

Besøket inkluderte også et kort opphold hos Tecnalia, et av de andre forskningsinstituttene i prosjektet. Basert på reultater fra RISE PFI tidligere i prosjektet, diskuterte partnerne neste steg mot pilotforsøk for TMP-raffinering ved redusert energiforbruk.

Prosjektets nettside

European research project REDYSIGN

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65