3DInsul

3D-trykking av en industriell komponent

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle 3D-trykkingsteknologi for å produsere en industriell komponent. Prosjektet vil vurdere ulike polymerer og biokompositter for 3D-trykking og kritiske egenskaper vil bli vurdert.

3D Printing of an industrial component

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

3DInsul og RISE PFI

Finansiering

Prosjektet finansieres av DISTRIKTFORSK TRØNDELAG

Prosjektperiode: 2021 -2022