Nanohybrid

Kontakt: Kristin Syverud

Nanocellulose hybridmaterialer

Hybridmaterialer er kompositter som består av to eller flere bestanddeler med dimensjoner i nanoskala eller på molekylært nivå. De kombinerte materialene kan ha ekstraordinære egenskaper. I naturen er bein og tre eksempler på hybridmaterialer. Alle planter inneholder cellulosestrukturer i nanoskala, noe som gir dem styrke og stivhet. På RISE anvender vi forskjellige metoder for å ekstrahere nanocelluloser fra planter og får en rekke ulike typer av dem med forskjellige egenskaper. I dette prosjektet undersøker vi mulighetene for å anvende nanocellulosene i menneskeskapte hybridmaterialer.

Publikasjoner

2021

Tidsskrift artikler


Michel B, Imberty A, Heggset EB, Syverud K, Bras J and Dufresne A. Adsorption characterization of various modified β-cyclodextrins onto TEMPO-oxidized cellulose nanofibril membranes and cryogels. Sustainable chemistry and pharmacy 24, 100523

 

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

RISE PFI, RISE

Finansiering

RISE – Research Institutes of Sweden

Prosjektperiode: 2017 – 2023