NanoPlasma

Kontakt: Kristin Syverud

Nanofibrillproduksjon ved bruk av plasma

Nanocelluloser fremstilles i prosesser som krever mye energi, ofte kombinert med biologisk (enzymatisk) eller kjemisk forbehandling. I NanoPlasma-prosjektet er målet å produsere nanocelluloser ved hjelp av våt plasma ved et lavt spesifikt energiforbruk. I prosjektet skal det designes og bygges en plasmareaktor som skal fibrillere cellulose/trefiber ved hjelp av en kombinasjon av trykkbølger, UV-lys og Fentonkjemi. NanoPlasma-prosjektet kombinerer kunnskap fra plasmafysikk og kjemisk prosessteknologi og målet er å oppnå effektiv produksjon av nanocellulose.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

RISE PFI er prosjekteier. Chalmers Tekniska Högskola er forskningspartner.

Finansiering

Norges forskningsråd

Prosjektperiode: 2018 - 2021