SPAREC

Bærekraftig konvertering av landbruksavfall til elisitorer og kjemikalier

SPAREC-prosjektet fokuserer på bærekraftige prosesser fra både et miljømessig og et økonomisk synspunkt, og adresserer sirkulærøkonomi. Prosjektet tar utgangspunkt i et integrert bioraffineri, den landbruksavfall utnyttes både på gården og industrielt. Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å utnytte avfallsstrømmer i vin- og fruktjuiceindustrien, ved å ekstrahere komponenter som kan benyttes som ingredienser, kjemikalier og additiver i næringsmiddel-, kjemisk og kosmetikkindustri. Prosjektet vil også fokusere på anvendelser som elisitorer (komponenter som påvirker plantenes immunsystem) i drivhus eller i landbruksproduksjon, for å kunne redusere behovet for landbrukskjemikalier. Det vil jobbes både fysikalske, kjemiske, fysikalsk-kjemiske, enzymatiske og mikrobiologiske prosesser. Produktene vil testes med hensyn på antioksidative egenskaper og elisitoregenskaper, både i lab, pilot og feltskala. De foreslåtte strategiene vil kunne redusere kostnader knyttet til håndtering av avfallsstrømmer, samtidig som man forbedrer økonomien både på gårds- og næringsmiddelindustrinivå.

De foreslåtte strategiene vil kunne redusere kostnader knyttet til håndtering av avfallsstrømmer, samtidig som man forbedrer økonomien både på gårds- og næringsmiddelindustrinivå.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Koordinert av: Prof. Victoria E. Santos – Complutense University, SPANIA

Complutense University (Coordinator, Spain), The National Institute for Agricultural and Food Research and Technology (Spain), PlantResponse S.L. (Spain), Pago de Carraovejas (Spain), RISE PFI AS (Norway), Université de Picardie Jules Verne and ELYS Conseil SASU (France), ASA Spezialenzyme GmbH (Germany)

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (tilskudd nr. 284300) og SUSFOOD2 ERA-NET-programmet.

Prosjektperiode: 2018 - 2021