Pyrogass

Kontakt: Kai Toven

Produksjon av biogass drivstoff og biokarbon reduksjonsmiddel fra restråstoff ved å kombinere anaerob råtning og pyrolyseteknologi

PyroGass-prosjektet skal utvikle ny teknologi for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel til manganlegeringsindustrien, basert på restråstoff fra papirproduksjon.

Norske Skog Saugbrugs er prosjekteier for PyroGass prosjektet. Et vellykket prosjekt vil kunne legge grunnlaget for at produksjon av biokarbon kan bli et nytt forretningsområde for Norske Skog, og vil samtidig muliggjøre avsetning for biprodukter fra papirproduksjonen og oppskalert produksjon av biogassdrivstoff.

Det er utviklet en pyrolyseteknologi som muliggjør produksjon av en ny type biobasert reduksjonsmiddel som er spesielt godt egnet til produksjon av manganlegeringer. FoU-aktivitetene har blitt ledet av RISE PFI.

biogass drivstoff

Publikasjoner

2021

Tidsskrift artikler


van der Wijst C, Ghimire N, Bergland WH, Toven K, Bakke R and Eriksen Ø, Improving carbon product yields in biocarbon production by combining pyrolysis and anaerobic digestion. BioResources 16(2), 3964-3977

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Norske Skog Saugbrugs er prosjekteier. RISE PFI og Universitetet i Sørøst-Norge er forskningspartnere. Cambi, Eramet Norway AS og Ferroglobe Manganese Norway AS er industripartnere.

Finansiering

PyroGas-prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd, gjennom ENERGIX programmet

Prosjektperiode: 2017-2021