Bærekraft

RISE PFIBærekraft

Vi jobber med forskning og innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling

Vi jobber med forskning og innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser. Vi jobber med fornybare råvarer, primært skogbaserte råvarer, og de fleste av prosjektene våre har som målsetning å utvikle fornybare, biobaserte produkter som kan erstatte produkter som i dag er baserte på fossile råvarer.

Arbeidet vårt adresserer særlig de av FNs bærekraftsmål som er angitt nedenfor. Følg linkene for å se eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter de ulike bærekraftsmålene til FN.

  God helse og livskvalitet

  RISE PFI forsker på biomedisinske anvendelser av cellulose. Eksempler er utvikling av nye cellulosebaserte sårbandasjer for heling av kroniske sår, og utvikling av cellulosebaserte strukturer (scaffolds) der stamceller kan vokse og etablere nytt vev.

  Ren energi til alle

  RISE PFI utvikler nye prosesser for produksjon av biodrivstoff, pellets og biokarbon fra fornybare skogbaserte råvarer. Forskningen ved RISE PFI omfatter også utvikling av mer energieffektive prosesser, for eksempel i energiintensive treforedlingsprosesser.

  Industri, innovasjon og infrastruktur

  RISE PFIs prosjekter omhandler å utvikle prosesser og produkter som åpner for mer bærekraftige industriprosesser.

  Ansvarlig forbruk og produksjon

  RISE PFI utvikler nye prosesser og produkter der avfallsstrømmer og underutnyttede naturressurser benyttes som råvarer for nye, høyverdige produkter.

  Stoppe klimaendringene

  RISE PFI utvikler nye materialer, kjemikalier og energibærere basert på fornybare råvarer, som kan erstatte fossilt baserte produkter eller som kan erstatte andre produkter med høyt karbonfotavtrykk.

  Livet i havet

  RISE PFI utvikler nye, fornybare og biodegraderbare materialer som kan erstatte plast, for eksempel i emballasjeanvendelser.

  RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

  RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

   

  Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65