Bærekraft

RISE PFIBærekraft

Vi jobber med forskning og innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling

Vi jobber med forskning og innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser. Vi jobber med fornybare råvarer, primært skogbaserte råvarer, og de fleste av prosjektene våre har som målsetning å utvikle fornybare, biobaserte produkter som kan erstatte produkter som i dag er baserte på fossile råvarer.

Arbeidet vårt adresserer særlig de av FNs bærekraftsmål som er angitt nedenfor. Følg linkene for å se eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter de ulike bærekraftsmålene til FN.

  God helse og livskvalitet

  Vi forsker på biomedisinske anvendelser av cellulose. Et eksempel er utvikling av nye cellulose-baserte sårbandasjer for heling av kroniske sår. Vi forsker også på utvikling av cellulosebaserte strukturer (scaffolds) der stamceller kan vokse og danne nytt vev. Disse forskningsaktivitetene støtter opp om delmål 3.4 i FNs bærekraftsmål:

  Delmål 3.4: «Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet»

  Ren energi til alle

  Vi utvikler nye prosesser for produksjon av biodrivstoff fra fornybare skogbaserte råvarer. Denne forskningen støtter opp om delmål 7.2 i FNs bærekraftsmål:

  Delmål 7.2: “Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig”.

  Industri, innovasjon og infrastruktur

  Vi jobber kontinuerlig med å utvikle prosesser og produkter som åpner for mer bærekraftige industriprosesser. Denne forskningen støtter opp om delmål 9.4 i FNs bærekraftsmål:

  Delmål 9.4: “Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet”

  Ansvarlig forbruk og produksjon

  Vi utvikler nye prosesser og produkter der avfallsstrømmer og underutnyttede naturressurser benyttes som råvarer for nye, høyverdige produkter. Denne forskningen støtter opp om delmål 12.2 og 12.5 i FNs bærekraftsmål:

  Delmål 12.2: «Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser»

  Delmål 12.5: «Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.»

  Stoppe klimaendringene

  Forsknings- og inovasjonsprosjektene våre bidrar til reduserte klimagassutslipp på ulike måter. Vi utvikler nye materialer, kjemikalier og energibærere basert på fornybare råvarer, som kan erstatte fossilt baserte produkter eller andre produkter med høyt karbonfotatrykk.

  13.2.2: “Totale årlige klimagassutslipp”

  Livet i havet

  Vi utvikler nye, fornybare og biodegraderbare materialer som kan erstatte plast, for eksempel i emballasjeanvendelser. Denne forskningen støtter opp om delmål 14.1 i FNs bærekraftsmål:

  UN subgoal 14.1: “By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution.”

  Target 14.1.1 b: “Plastic debris density.”

  RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

  RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

   

  Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65