RISE PFIBærekraftLivet i havet
FNs bærekraftsmål 14:Livet i havet

Vi utvikler nye, fornybare og biodegraderbare materialer som kan erstatte plast, for eksempel i emballasjeanvendelser. Denne forskningen støtter opp om delmål 14.1 i FNs bærekraftsmål:

Delmål 14.1: “ Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter.»

Mål 14.1.1 b: "Tetthet av plastrester."

FNs bærekraftsmål 14.1

Eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter opp om FNs bærekraftsmål 14.1 er gitt nedenfor:

TEFFI

Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

Bioskum

Bioskum kan ha nyttige egenskaper for flere mulige bruksområder

FoamFiber

Skal erstatte fossile plastprodukter

NEPP

Neste generasjon drikkekartong

 

3D-formet fiberemballasje

Tørrforming

NewHype

Nytt hybridpapir

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter