Det er hyggelig å kunngjøre at vi har fått to nye kollegaer ved RISE PFI. Vi ønsker Eva Pasquier og Fredrik Heen Blindheim velkommen til oss! 

Eva Pasquier begynte som forsker ved RISE PFI den 1. juni. Eva har nylig forsvart sin doktoravhandling ved Universitetet i Grenoble i Frankrike. Tittelen på doktoravhandlingen hennes er "Preparation of advanced materials made of cellulose and chitin nanofibers and lignin particles for food packaging applications”.

Fredrik Heen Blindheim begynte som post.doc ved RISE PFI den 15. juni. Fredrik har en mastergrad i organisk kjemi fra NTNU, og har nylig forsvart sin doktoravhandling ved NTNU innen organisk kjemi. Tittelen på doktoravhandlingen hans er "Synthesis and Evaluation of Azaoxindoles and Pyrrolopyrimidines as Antibacterial Agents"