Denne uken deltar Mihaela Tanase Opedal fra RISE PFI på konferansen «HAVBRUK 2022» i Bergen. Her møtes havbruksnæringen, FoU-institusjoner og virkemiddelapparat for å diskutere produksjon av bærekraftige fôrråvarer fra norsk råstoff.

Mihaelas presentasjon omhandler produksjon av encelleprotein (SCP) til fiskefôr i en integrert bioraffineriprosess.