I BioComp-prosjektet går det raskt fremover med kommersialiseringsplanene for et nytt biokomposittsystem. I et nylig prosjektmøte i BioComp-prosjektet ble de siste resultatene for produktet vist.

BioComp-prosjektet er et samarbeid mellom Alloc AS, Norske Skog Saugbrugs, Plasto og RISE PFI. Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.