Forrige uke holdt Kristin Syverud fra RISE PFI en presentasjon ved KTH i Stockholm i forbindelse med et møte arrangert av Vinnova-kompetansesenteret «FiBre». Presentasjonen var basert på arbeidet som er beskrevet i de nylige oversiktsartiklene «Hydrophobization of lignocellulosic materials part I: physical modification, Hydrophobization of lignocellulosic materials part II: chemical modification og Hydrophobization of lignocellulosic materials part III: modification with polymers», alle publisert i tidsskriftet Cellulose.

Sandra Rodriguez Fabia ved RISE PFI er første forfatter på disse oversiktsartiklene.

 

Kristin Syverud

I dagens samfunn er produkter basert på fossilt råstoff en av hovedkildene til CO2 -utslipp.

De siste årene er det gjort tiltak for å redusere plastbruken. Et godt eksempel er EU-direktivet (EU) 2019/904 som setter restriksjoner på bruk av engangsplast. Som et resultat av dette er mange plastprodukter, som bestikk, kopper og tallerkener, erstattet av cellulosebaserte materialer. Imidlertid er cellulose et materiale som absorberer vann, og i mange anvendelser må det cellulosebaserte materialet tåle vann (i hvert fall i en begrenset periode). For å oppnå dette må cellulosen modifiseres slik at den blir vanntett nok til at for eksempel en cellulosebasert kopp skal kunne inneholde væske uten å gå i oppløsning.

Hydrophobization of lignocellulosic materials

De tre oversiktsartiklene nevnt ovenfor oppsummerer de metodene som er tilgjengelige i dag for å oppnå vannavstøtende (hydrofobe) cellulosebaserte materialer. Disse metodene spenner fra "enkle" bestrykningsmetoder til komplekse kjemiske modifikasjoner. Hydrofobering av cellulosematerialer er et tema som vil bli mer og mer aktuelt i fremtiden etter hvert som plast erstattes av cellulosebaserte materialer.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65