NxtBarr prosjektet hadde kick-off-møte i Trondheim 28. og 29. mars. Takk til alle deltakerne for interessante presentasjoner og spennende diskusjoner. Prosjektet ledes av RISE PFI og er i samarbeid med NTNU, Nofima, NORSUS, Borregaard, Elopak, Moltzau Packaging AS, Nordic Paper, Norilia, BAMA Nordic AB, Nortura, TINE SA og Norfersk.

Prosjektet skal utvikle biobaserte barrierer som kan brukes i matevaremballasje for å erstatte plast. De nye produktene skal være biobaserte, resirkulerbare, biologisk nedbrytbare og matsikre uten at det går på bekostning av matkvalitet og holdbarhet.

Vi gleder oss til å utvikle neste generasjons biobaserte matvareemballasje!

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65