Det er hyggelig å kunngjøre at vi har fått en ny kollega ved RISE PFI. Vi ønsker Karthik Raghunathan velkommen til oss!

Karthik Raghunathan startet som forsker ved RISE PFI 15.05.2023. Karthik har nylig tatt en doktorgrad innen kjemisk prosessteknologi ved Institutt for Kjemisk prosessteknologi ved NTNU, med disputas 12.05.2023. Temaet for doktorgraden hans var egenskaper til nanopartikler i biomedisinske anvendelser. Avhandlingen hadde tittelen “Integrated experimental and computational studies on plasmonic nanoparticles”.

 

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65