RISE PFI deltok på Kjemidagen 2023, som fant sted på NTNU i Trondheim (Realfagbygget) den 25. oktober 2023.
kjemidagen 2023

Mihaela Tanase-Opedal og Ingebjørg Leirset fra RISE PFI snakket med studentene om hvordan lignocellulose-biomasse kan prosesseres til kjemikalier, materialer, energiprodukter og fôringredienser.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65