RISE PFI er innovasjonspartner i et nytt innovasjonsprosjekt- «BioBoard – våtformede trefiberbaserte byggprodukter».

RISE PFI RISE PFI skal i BioBoard-prosjektet samarbeide med Hunton Fiber og RISE Fire Research om å utvikle en vindtettplate som tilfredsstiller brannklasse D, er 100 % fossilfri og inneholder inntil 25 % returfiber. Samtidig er det viktig at den nye vindtettplaten oppnår gode mekaniske egenskaper, lang holdbarhet og at den kan produseres med forbedret miljøregnskap sammenlignet med dagens produksjonsprosess av Hunton Vindtett. Å erstatte bruk av fossile råvarer med bærekraftige alternativer gir en bedre miljøprofil, i tillegg til en sikrere fremtidig tilgjengelighet av ressurser. Introduksjon av returfiber vil gi et betydelig bidrag til sirkulær utnyttelse av norske skogsråvarer, og vil bidra til materialgjenvinning av fiberkvaliteter som vanligvis går til forbrenning. Ved å forbedre de branntekniske egenskapene til vindtettplatene, noe som er en annen nøkkelinnovasjon i prosjektet, vil platene kunne brukes i høyere bygg, og dermed gi tilgang på et stort nytt marked.

Sentrale utfordringer i BioBoard-prosjektet er blant annet knyttet til utviklingen av et nytt bindemiddel til vindtettplatene, i tillegg til innovative løsninger for utslippsreduksjon, energieffektivisering, plateholdbarhet og optimalisering av trefiberegenskaper. Utnyttelse av returfiber kommer med flere betydelige utfordringer som må løses. Returfiber vil typisk kunne inneholde en rekke urenheter som kan ha svært uheldige konsekvenser for produksjonsutstyr og produktkvalitet, eksempelvis rester av maling, lakk, metaller, gips, betong, plast, stein og sand. Dette stiller strenge krav til renseprosessen og kvalitetskontroll av returfiberen. Vurderinger rundt tilsetning av brannhemmere er nødvendig for å undersøke samspillet mellom tilsetning av nye kjemikalier og potensielle endringer i vindtettplatenes fysiske egenskaper.

BioBoard-prosjektet vil gi store positive miljøbidrag i form av redusert forbruk av petroleumsprodukter, økt markedsutbredelse for bærekraftige byggløsninger, og resirkulering av trebasert avfall. En realisering av de nye produktene vil bedre utnytte de skogbaserte verdikjedene, og sørge for at karbonfangsten i trær lagres i byggevarer over en lengre tidsperiode, sammenlignet med forbrenning.

Prosjektet er delvis finansiert av Forskningsrådet gjennom temaområdet «Industri og tjenestenæringer». Hunton Fiber er prosjekteier, mens RISE PFI og RISE Fire Research er innovasjonspartnere i prosjektet.

Prosjektdeltagerne i BioBoard-prosjektet etter oppstartsmøtet 26.-27. februar hos Hunton Fiber

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65