RISE PFI fikk en fin mulighet til å presentere nye resultater på det siste møtet i EU-prosjektet REDYSIGN, som ble avholdt i Porto den 20. – 21. mars 2024.

Partnerne gikk grundig gjennom de oppnådde resultatene fra prosjektets første seks måneder, og la også et godt grunnlag for å adressere utfordringene som skal løses fremover i prosjektet. Møtet gav også gode muligheter for kompetanseutveksling og diskusjon om videre samarbeidsmuligheter mellom partnerne. Partnerne deltok aktivt i strategiske diskusjoner, med fokus på prosjektets hovedmål; utvikling av et resirkulerbart, biobasert alternativ for emballering av ferskt kjøtt.

Prosjektets nettside

REDYSIGN

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65