RISE PFIBærekraftGod helse og livskvalitet

FNs bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Vi forsker på biomedisinske anvendelser av cellulose. Et eksempel er utvikling av nye cellulose-baserte sårbandasjer for heling av kroniske sår. Vi forsker også på utvikling av cellulosebaserte strukturer (scaffolds) der stamceller kan vokse og danne nytt vev. Disse forskningsaktivitetene støtter opp om delmål 3.4 i FNs bærekraftsmål:

Delmål 3.4: «Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet»

FNs bærekraftsmål delmål 3.4

Eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter opp om FNs bærekraftsmål 3.4 er gitt nedenfor:

3DPRENT

3D-printede spesialtilpassede nanokompositt-implantater for beingjenoppbygging

OxyPol

Oksygenerte bioPolymerer for biomedisinske anvendelser

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65