ALLOC

Nye og innovative prosesser for gulv- og veggprodukter

Den overordnede ideen med prosjektet "ALLOC" er å utvikle helt nye og innovative prosesser for gulv- og veggprodukter. ALLOC skal ha unike overflateegenskaper, og overlegen slag- og ripebestandighet. I tillegg skal man bruke sidestrømmer til produksjon av gulv- og veggkomponenter, i tråd med prosjektpartnernes satsinger på sirkularitet og bærekraft.

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd, og er et samarbeid mellom partnere fra industri, forskningsinstitutter og universiteter.

Alloc

Publikasjoner/konferanser

2022

Konferanser


Chiara Zarna, Sandra Rodríguez-Fabià, Andreas Echtermeyer and Gary Chinga-Carrasco,  “Influence of compounding parameters on the tensile properties and fibre dispersion of injection moulded polylactic acid (PLA) and TMP fibre biocomposites”, CIADICYP 2022 Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research, Biocomposite session, June 28th – July 1st, Girona, Spain

 

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Prosjekteier er Alloc AS. FoU-partnerne er RISE PFI, NTNU og Åbo Akademi. Industripartnerne er Ranheim Paper and Board, Norske Skog Saugbrugs, Thor Magne Hansen og Sønn AS og RED Beaulieu.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektperiode: 2018 - 2021