Innpress

Innovativ presseteknologi

 InnPress-prosjektet vil utvikle ny metodikk for å forbedre impregnering av papir og bruke ny laminatpresseteknologi.

Innovativ presseteknologi

Papirlag før pressing for å lage et laminat.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom ALLOC AS (Prosjekteier) and RISE PFI (Innovasjonspartner).

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Innovasjon Norge.

Prosjektperiode: 2021 -2022