LigNano

Kontakt: Øyvind Eriksen

Fremstilling av ligninrik nanocellulose

Nanocellulose produseres vanligvis fra ligninfrie fibre.

I dette prosjektet skal man via en ny prosess fremstille nanocellulose der en god del av ligninet bevares i fibrillene. Slik vil man få en helt ny type ligninholdig nanocellulose som vil gi nye egenskaper og muligheter ved tilsats i ulike materialer. Prosessen skal oppskaleres, og det skal kartlegges hvordan dette nye produktet skiller seg fra normal nanocellullose og hvilke nye produktegenskaper dette kan gi.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Norske Skog Saugbrugs AS er prosjekteier og RISE PFI er innovasjonspartner.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektperiode: 2020-2022