NewHype

Kontakt: Kristin Syverud

Nytt hybridpapir

Målet til prosjektet er å utvikle cellulosebaserte og biodegraderbare materialer for å erstatte fossilbasert plast som kun brukes en kort periode for deretter å bli kastet. Cellulose er et av få bærekraftige råmaterialer som er tilgjengelig i store kvanta, og som dermed er et reelt alternativ til fossil plast i flere anvendelser. Stabiliteten til cellulosebaserte materialer skal forbedres ved å kombinere dem med hybridpolymere (ORMOCER®s). Produktene som er i fokus er en papirbasert landbruksfilm og en cellulosebasert film for matemballasje. Man ser for seg at de store forsøplingsproblemene med landbruksfilm kan løses, og at man på sikt kan erstatte fossil plast i matvareemballasje med et mer miljøvennlig alternativ.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere
  • Forskningspartnere: RISE PFI, Fraunhofer (koordinator), VTT
  • Industripartnere: SurA Chemicals, Walki, Norske Skog Skogn
Finansiering

Bioøkonomi i nord: Norges forskningsråd, Landbruks- og skogbruksdepartementet (Finland), Forbundsdepartementet for utdanning og forskning (BMBF)

Prosjektperiode: 2019 - 2022