OxyPol

Oksygenerte bioPolymerer for biomedisinske anvendelser

Antall pasienter med kroniske sår er økende. Dette skyldes blant annet økt alder, fedme og diabetes. Dette fører til betydelige kostnader både for pasienten og for samfunnet. Helbredelse av kroniske sår er en komplisert prosess, og flere utfordringer vil kunne inntreffe i løpet av helbredelsesprosessen, som betennelsesreaksjoner, nedbryting av vev, og bakteriekolonisering. Omfattende og ofte unødvendig bruk av antibiotika kan også føre til antibiotikaresistens, med påfølgende høye kostnader for samfunnet. God sårbehandling krever derfor optimerte sårbandasjer som kan opprettholde fuktighet, ha nødvendige mekaniske egenskaper i fuktig miljø, ha antibakterielle egenskaper, og også gi en barriere mot sårbakterier. I OxyPol-prosjektet vil vi utvikle nanocellulosebaserte sårbandasjer som en kostnadseffektiv strategi for sårheling. Prosjektet vil også se på bruk av alginater og chitosan for å forbedre mekaniske egenskaper og potensielt forbedre de antimikrobielle egenskapene til sårbandasjer og hydrogeler av funksjonalisert nanocellulose. OxyPol-prosjektet vil kombinere ny og optimert nanocellulose fra trær med alginater og chitosan, for å fremstille skreddersydde geler for biomedisinske anvendelser. 

OxyPol-prosjektet vil kombinere ny og optimert nanocellulose fra trær med alginater og chitosan, for å fremstille skreddersydde geler for biomedisinske anvendelser.

Det vil jobbes med oppskalering slik at gjeldende regulatoriske og kvalitetsmessige krav tilfredsstilles. Pre-kliniske studier vil gjennomføres for å bekrefte potensialet for de nye sårbandasjene

 

Nanocellulose

Nyheter i prosjektet

Oksygenerte bioPolymerer for biomedisinske anvendelser

Optimaliserte sårbandasjer som kan opprettholde et langvarig fuktig miljø, med tilstrekkelige mekaniske egenskaper under fuktige forhold...

Publikasjoner/konferanser

2022

Konferanser


Gary Chinga-Carrasco, “Nanocellulose – The little giant in the biomedical area”. Invited keynote (In Spanish), NANOCELIA Workshop, June 27th, Girona, Spain.

2021

Tidsskrift artikler


Chinga-Carrasco G, Johansson J, Heggset EB, Leirset I, Björn C, Agrenius K, Stevanic JS, Håkansson J, Characterization and antimicrobial properties of autoclaved carboxylated wood nanocellulose. Biomacromolecules 22(7), 2779-2789

Knutsen MF, Agrenius K, Ugland H, Petronis S, Haglerod C, Håkansson J and Chinga-Carrasco G. Oxygenated nanocellulose – A material platform for antibacterial wound dressing devices. ACS Appl. Bio Mater. 2021, 4, 10, 7554–7562

Bok-kapitler


Chinga-Carrasco G, Rosendahl J and Catalán J, Nanocelluloses – nanotoxocology, safety aspects and 3D bioprinting, In: Advances in experimental medicine and biology, Springer Nature Switzerland AG (2021), 50 pp

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Oxy Solutions is the owner of the OxyPol project. RISE PFI and RISE Bioscience and Materials are the R&D partners.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd, gjennom Nano2021-programmet.

Prosjektperiode: 2020 - 2022