PoTeks

Kontakt: Kristin Syverud

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

I PoTeks-prosjektet er idéen å benytte en sidestrøm fra stivelsesproduksjon til å produsere et høyverdig cellulosebasert fiberprodukt som kan anvendes som konsistensgiver i glutenfri bakst og som stabilisator i oljeholdige næringsmidler. Den kjemiske strukturen til fibrene har et høyt antall polare enheter. Dette gjør at de kan binde mye vann og stabilisere emulsjoner i tillegg til å gi struktur til produktene. Dette er et godt utgangspunkt for å erstatte gluten, ettersom glutenproteiner bidrar til struktur. I oljeholdige næringsmidler vil fibrene brukes som fortykningsmiddel og stabilisator i utviklingen av både nye og tradisjonsrike produkter.

Mayonnaise

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Hoff SA er prosjekteier. RISE PFI er innovasjonspartner. Mills SA, Klæbu Håndbakeri AS og Lafopa AS er industripartnere.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

 

Prosjektperiode: 2020 - 2023