Tuni3D

Tunikatbaserte nanofibre til biokompositter og 3D-trykking

Prosjektets overordnede mål er å teste og evaluere tunikatbaserte nanofibre som komponent i biokompositter. 3D-trykking av et skreddersydd system basert på biokomposittmaterialer av tunikatfiber vil bli evaluert for industriell anvendelse. 

Tunicate nanofibers

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Ocean Tunicell AS (prosjekteier) og RISE PFI AS (innovasjonspartner).

Prosjektperiode: 2021 -2022