FôrNor

Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse

FôrNor-prosjektets visjon og innovasjonsidé er å utvikle et fiskefôr med høyt innhold av egenprodusert encelleprotein (SCP) fra norsk skogbasert biomasse, og dermed kunne produsere og levere et helt nytt produkt som møter markedets og samfunnets økende etterspørsel etter alternative, bærekraftige og kortreiste ingredienser til fiskefôr.

Bærekraftig fiskefor

Nyheter i prosjektet

Proteinproduksjon fra skogbasert biomasse – "FISK"-prosjektet

RISE PFI deltar i et nytt skandinavisk forskningsprosjekt som er delvis finansiert gjennom EUs Interreg-program og Trøndelag fylkeskommune.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Synergifabrikken AS er prosjekteier. RISE PFI, RISE Processum og NOFIMA er forskningspartnere.

Finansiering

Prosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjektperiode: 2021 - 2022