LignoWax

Kontakt: Jost Ruwoldt

Grønne voksinhibitorer og produksjonskjemikalier basert på lignin

Prosjektet skal utvikle nye voksinhibitorer for Norges petroleumsindustri. Vokskrystallisering er en av de største utfordringene ved oljeproduksjon. Problemet inntreffer spesielt i kaldt miljø, for eksempel ved undervannsproduksjon. Prosjektet skal løse aktuelle flaskehalser gjennom systematisk forskning og oppgradering av biopolymerer. Dette vil muliggjøre teknologier for mer effektiv og miljøvennlig produksjon av petroleum. Resultatene vil derfor støtte utviklingen av grønne teknologier og bidra til utviklingen av vår bioøkonomi.

Green Wax Inhibitors

Publikasjoner

2022

Tidsskrift artikler


Dudek, M., J. Ruwoldt, and G. Øye.  Characterization and assessment of wax and wax inhibitors systems in microfluidic oil-in-water coalescence experiments. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022. 636: p. 128186.

 

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

RISE PFI er prosjekteier/koordinator. Prosjektet involverer norske industripartnere langs hele verdikjeden for fremstilling av spesialkjemikalier for oljeproduksjon.

Finansiering

Norges forskningsråd, industripartnere.

Prosjektperiode: 2021- 2025