NorBioLab

Kontakt: Øyvind Eriksen

The Norwegian Biorefinery Laboratory

Norsk bioraffineringslaboratorium (NorBioLab) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning innen bioenergi og bioraffinering.

NorBioLab har som mål å styrke samarbeidet mellom nasjonale aktører involvert i utviklingen av prosesser for bærekraftig foredling av norsk land- og sjøbasert biomasse til nye, miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioenergiprodukter. Med avanserte forskningsverktøy har NorBioLab som mål å bidra til å utvikle nye klima- og miljøvennlige prosesser og produkter basert på skogs-, jordbruks- og marin biomasse, og å verifisere disse før videre implementering. NorBioLab fokuserer spesielt på å tilby test- og demonstrasjonstjenester innen biodrivstoff og energi, men områder som mat, fôr og biokjemikalier blir stadig viktigere.

Med avanserte forskningsverktøy har NorBioLab som mål å bidra til å utvikle nye klima- og miljøvennlige prosesser og produkter basert på skogs-, jordbruks- og marin biomasse, og å verifisere disse før videre implementering.

NorBioLab er tilgjengelig både for nasjonale og internasjonale interessenter (universiteter, institutter og næringsliv). Tjenester kan leveres på oppdragsbasis, samt i forsknings- og utviklingsprosjekter med nasjonal eller internasjonal offentlig finansiering.

norbiolab.no

 

Biorefinery Laboratory
Biorefinery Laboratory

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

NorBioLab ledes av RISE PFI og gjennomføres i samarbeid med NTNU, SINTEF, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Finansiering

Norges forskningsråd

Prosjektperiode: 2017-2024