RISE PFIFokusområderFiberteknologi og fiberbaserte produkterGrønn fiber i asfaltproduksjon
Grønn fiber i asfaltproduksjon

Asfalten skal vare lenger

Prosjektet skal utvikle en ny cellulosefiber som sammen med et grønt bindemiddel kan benyttes i asfalt. Tanken er at asfalten skal vare lenger, og dermed ikke må legges om så ofte. Cellulosefiberen skal lages av restråstoff og være kompatibel med norsk asfalt.

Asfaltproduksjon

Nyheter i prosjektet

Trefiber i asfalten skal gjøre den grønnere og redusere CO₂-utslipp

RISE PFI, Rygene – Smith &Thommesen og Veidekke har mottatt 5,4 millioner kroner fra Norges forskningsråd for et nytt innovasjonsprosjekt...

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Rygene Smith & Thommesen AS is project owner. RISE PFI is innovation partner.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektperiode: 2021 - 2023