WoodWorks! Cluster

Bidrar til å styrke næringens konkurranseevne

WoodWorks! Cluster er en komplett skog- og trebasert næringsklynge I Midt-Norge. Klyngen består av omlag 80 deltagere fra industriselskap, skogeiere, forskningsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og regionale myndigheter. Lars Johansson fra RISE PFI er delprosjektleder for utviklingsaktivitetene knyttet til nye produkter fra trefiber.

WoodWorks! Cluster

Nyheter i prosjektet

Podcast om bioøkonomi i praksis, med Lars Johansson

Naturviterpodden - en podcast for naturvitere: NaturviterPODDEN ønsker å bli bedre kjent med mennesker som forteller om faglige spørsmål de...

"Grønn Plattform"-initiativer koordinert av RISE PFI

Green Platform“Grønn plattform” (Green Platform Initiative) is a new Norwegian initiative that provides companies and research institutes...

RISE PFI deltar i bransjeklyngen WoodWorks!

Nye produkter med trefibre som kan erstatte plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! skal vi blant annet utvikle nye termoformede...

"Grønn Plattform"-initiativer koordinert av RISE PFI

“Grønn plattform” (Grønn plattform iniativ) er et nytt norsk initiativ som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forskning...

RISE PFI deltar i bransjeklyngen WoodWorks!

Nye produkter med trefibre som kan erstatte plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! skal vi blant annet utvikle nye termoformede...

RISE PFI deltar i bransjeklyngen WoodWorks!

Nye produkter med trefibre som kan erstatte plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! skal vi blant annet utvikle nye termoformede...

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Klyngen består av omlag 80 deltagere fra industriselskap, skogeiere, forskningsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og regionale myndigheter. Lars Johansson fra RISE PFI er delprosjektleder for utviklingsaktivitetene knyttet til nye produkter fra trefiber.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA under Arena Pro-nivået for klyngeprosjekter i Norge.

Prosjektperiode: 2020 - 2024