Bærekraft

RISE PFIBærekraft

Vi jobber med forskning og innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling

Vi jobber med forskning og innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi utvikler nye og bærekraftige produkter og løsninger for fremtidens biobaserte samfunn, som materialer, kjemikalier, energiprodukter og fôringredienser. Vi jobber med fornybare råvarer, primært skogbaserte råvarer, og de fleste av prosjektene våre har som målsetning å utvikle fornybare, biobaserte produkter som kan erstatte produkter som i dag er baserte på fossile råvarer.

Arbeidet vårt adresserer særlig de av FNs bærekraftsmål som er angitt nedenfor. Følg linkene for å se eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter de ulike bærekraftsmålene til FN.

  God helse og livskvalitet
  Ren energi til alle
  Industri, innovasjon og infrastruktur
  Ansvarlig forbruk og produksjon
  Stoppe klimaendringene
  Livet i havet

  RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

  RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

   

  Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65